شفافیت عنصر اصلی پیش بینی پذیری اقتصاد 

ناد ر اسد ی
کارشناس اقتصاد ی

تقویت شفافیت د ر اقتصاد  با پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه صورت می‌گیرد . برنامه‌ریزی اقتصاد ی نیازمند  شفافیت و پیش‌بینی شرایط آیند ه است، از این رو، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند  تا بتواند  برای آیند ه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند . کشور نیازمند  زیرساخت‌های بنیاد ی د ر بخش اقتصاد  است تا بتواند  نقشه راهی مشخص و راهبرد ی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار د هد ، پیش‌بینی پذیر شد ن اقتصاد  مؤلفه کلید ی برای موفقیت اقتصاد  کشور به خصوص د ر حوزه بازار سرمایه است به طوری که تا شفافیت د ر فضای اقتصاد ی وجود  ند اشته باشد  نمی‌توان انتظار رشد  و جذب سرمایه را د ر بازار سرمایه د اشت. تا زمانی که کشور با تغییر ناگهانی نرخ‌ها، چند  نرخی بود ن ارز، وضع عوارض، فاصله د لار نیمایی و بازار آزاد  مواجه است، شرکت‌های تولید ی نمی‌توانند  آیند ه روشنی را برای خود  ترسیم کنند  و د چار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهند  شد  چرا که با ایجاد  رانت‌ د ر مسیر ضد  تولید  گام برمی‌د ارند . برخی ابهامات موجود  د ر بازار سرمایه هم باید  رفع شود ، با اتخاذ برخی د ستورالعمل‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه زمینه ایجاد  ابهام د ر کلیت اقتصاد  شکل می‌گیرد  که به د نبال آن بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه د چار آسیب می‌شود . زمانی که اقتصاد  پیش‌بینی‌پذیر نباشد  فعال اقتصاد ی نمی‌تواند  د ورنمای روشنی از وضعیت اقتصاد ی خود  د اشته باشد ؛ د ر واقع توسعه تولید  و رونق اقتصاد ی وابسته به پیش‌بینی پذیر شد ن اقتصاد  است. راه‌اند ازی ابزارهای مالی جد ید  و تعیین تکلیف سهام عد الت از جمله این اقد امات است اما ضرورت د ارد  از ابزارهای نوین بازار سرمایه بهره بیشتری بگیریم. این که به طور کلی اقد امات نهاد  ناظر د ر بازار سرمایه برای سهامد اران تاکنون مثبت بود ه، آنچه به حرکت بازار سرمایه بیش از پیش کمک می‌کند ، بسته حمایتی د ولت د ر راستای تقویت این بازار است تا با استفاد ه و بهره‌مند ی از ابزارهای نوین مالی بتوان تنوع سرمایه‌گذاری را د ر بازار تکمیل کرد . فاصله د لار نیمایی و آزاد ، شرکت‌های تولید ی را د چار بحران می‌کند  که باید  برای آن چاره ای اند یشید ه شود .

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
گلایه مهدی غضنفری از وعده‌های بدون پشتوانه نامزدهای ریاست‌جمهوری:
مردم را قربانی فریب نکنید
مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با گلایه از وعده های بدون پشتوانه نامزدهای ریاست جمهوری خطاب به آنان نوشت: شما را به صاحب عید قربان قسم، مردم را قربانی فریب نکنید.
قیمت سهند s در کارخانه هنوز به شکل رسمی مشخص نشده، اما محصول جدید سایپا برای دومین مرتبه در ماه‌های گذشته پیش‌فروش می‌شود
قیمت دلار طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، تحت مدیریت سختگیرانه بانک مرکزی، در محدوده کریدور پنجم تا کانال‌های نخستین کریدور ششم کنترل شده است.
یارانه مرحله ۱۶۰ به مبلغ ۱۱۰۷۵ میلیارد تومان بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ۱۰۰۷۵۸۳۶ سرپرست خانوار دهک‌های اول تا سوم در ٢٨ بانک عامل سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز جمعه ٢٥ خرداد ماه قابل برداشت است.
بازار سرمایه پس از دو روز افزایش، امروز و در آخرین روز کاری هفته ۵۸۰۴ واحد کاهش یافت و به رقم دو میلیون و ۷۵ هزار واحد رسید. البته برخی کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌هایی برای ساماندهی به وضعیت بورس ارایه کرده‌اند.